Hopp til innhold

Nyheter

Norske flysikkerhetsresultater 2022

Norske flysikkerhetsresultater 2022 er publisert. For å bidra til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen norsk luftfart skal Luftfartstilsynet være en aktiv på...

16.08.2023 10.48.54

Endring av teorieksamen for PPL/LAPL i Norge

Luftfartstilsynet har identifisert behovet for en omfattende revidering av eksamensbanken for PPL/LAPL (Private Pilot Licence / Light Aircraft Pilot Licence).

23.06.2023 15.07.19

Luftfartstilsynet og ledende aktører i luftfartsbransjen tar et felles standpunkt mot uregjerlige passasjerer

Luftfartstilsynet, i samarbeid med ledende aktører i norsk luftfart, har signert en felles erklæring for å ta et tydelig standpunkt mot økende utfordringer med ur...

06.06.2023 09.51.02

Midlertidig restriksjonsområde i Vestfjorden

Luftfartstilsynet har fastsett eit midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i delar av Vestfjorden, i samband med alliert militær aktivitet i området.

01.06.2023 14.03.31

Midlertidig restriksjonsområde over Oslofjorden

I forbindelse med hangarskipsgruppens besøk i Oslo har Forsvaret opprettet et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet rundt Indre Oslofjord fra 24. til 29. ma...

24.05.2023 15.02.31

Luftfartstilsynet lanserer ny metode for rapportering av luftfartshendelser og -ulykker

Luftfartstilsynet informerer om at vi nå tar i bruk ny rapporteringsmetode for luftfartshendelser og -ulykker. I den forbindelse er skjema NF-2007 erstattet av de...

12.05.2023 10.15.45

Nytt design på nettsidene

Luftfartstilsynet har gjort en oppfriskning av designet på nettsidene.

11.05.2023 13.25.13
Side