Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1171 E – Application Form – Aerodrome

26.09.2023 10.19.20 - Flyplass

Registrering for tilgang til miljø for rapportering

iht. rapporteringsforordning (EU) 376/2014

10.05.2023 15.18.09

Søknadsskjema for frakt av lithiumbatterier SP A88 og A99

Transport of lithium cells / batteries on cargo aircraft only (CAO) which require an approval.

21.02.2023 15.15.25 - Farlig gods, Flyselskap

Assessment of Competence SFI/TRI

NF-1101

16.12.2022 00.00.00 - Instruktør

Instructor Assessment of Competence Aeroplane FI, CRI, IRI

NF-1165

15.12.2022 00.00.00 - Instruktør

Instructor Certificate Helicopter Revalidation or Renewal

NF-1168

15.12.2022 00.00.00 - Instruktør

Application for privileges as TRI(A) LIFUS and or Landing Training

NF-1147

15.12.2022 00.00.00 - Instruktør

Instructor Assessment of Competence Helicopter FI, IRI

NF-1167

15.12.2022 00.00.00 - Instruktør
Side